Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất AZ Design
  • Thôn Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội
  • 0988104205

Báo giá gỗ

STT Tên gỗ Ảnh Thông tin Giá hãng Giá bán tại AZ ĐVT
Gỗ nam cường
1 Gỗ ép A123 A123 A123 A123 A123
2 Gỗ ép A124 A123 A123 A123 A123
Gỗ Việt Nam
1 Gỗ thịt A123 A123 A123 A123 A123